Rozwój nauki

sól tabletkowana http://www.viavac.com/pl/produkty/szklo/125-podnosniki-prozniowe-szklo.html

Przemiany dokonujące się w dziedzinie przemysłowej wymuszały szybki rozwój nauki.

Żeby sprostać wymaganiom technologicznym i nie ustępować kroku najlepiej rozwijającym się gospodarkom, konieczna była dobrze wykwalifikowana kadra.

Coraz więcej ludzi przybywających do miast w celu kształcenia się miało zapewnić wysoki poziom rozwoju.

Później nieco, ale i u nas nastąpiła rewolucja naukowo-techniczna.

W dużych miastach otwierano coraz to nowe kierunki na wyższych uczelniach, aby kształcić młodych ludzi i potem skorzystać z ich pracy w konkretnej dziedzinie przemysłowej.

Dobrze wykształceni specjaliści dorównywali swoją wiedzą i umiejętnościami najlepszym fachowcom z innych krajów.

Wielu polskich naukowców, badaczy, inżynierów, specjalistów wysokiej klasy jest dobrze znanych na świecie.

Polska myśl techniczna jest bardzo poważana i doceniana na rynkach zagranicznych a nasi fachowcy są często zapraszani do współpracy z różnymi instytucjami.

To, że dzisiaj na rynku międzynarodowym jesteśmy potrzebni jest także efektem rewolucji przemysłowej.

Post Author: Hanna